Browsing: Здравеопазване

Общо 65 нови юници от породата „Холщайн“ ще обогатят учебно-опитното стопанство при Академичния технологичен комплекс (АТК) на Тракийски университет, Стара Загора.…

          Меморандум за разбирателство сключиха Стопанска Академия „Димитър А. Ценов”, Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, гр. Тараклия, Република Молдова, Районен…